Hotel Malmköping malmkoping-sure-hotel-collection-by-best-western

Kontakt

Hotel Malmköping

Furugatan

642 60 Malmköping


0157-245 80


info@hotelmalmkoping.se


Hitta hit

Hotel Malmköping ligger i hjärtat av Sörmland i Flens kommun och avstånden till Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping skiljer sig inte mycket. Från Stockholm är det 11 mil till oss och från Norrköping är avståndet 9 mil.


  • Från E4 och Nyköping söderifrån: Rv 53 norrut mot Eskilstuna, buss 701/801
  • Från E20 och Eskilstuna norrifrån: Rv 53 söderut i riktning mot Nyköping, buss 701/801 alternativt Pulsen mot Vingåker
  • Från Strängnäs: Rv 55 alternativt buss nr 337
  • Från Katrineholm-Flen: Rv 55 mot Malmköping, med buss nr 430 eller Pulsen från Vingåker mot Eskilstuna
  • Från Stockholm: Med bil E20 västerut till Strängnäs, sedan vänster Rv 55 i riktning mot Katrineholm-Norrköping.